Πληροφορίες για το Σχολείο

p5100169 p5100170 p5100171

 

    Χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του σχολείου μας είναι η εκμετάλευση των ευκαιριών που παρέχει το αναλυτικό πρόγραμμα, η θετική στάση σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα, η ενθάρυνση πρωτοβουλιών εκπ/κών και μαθητών, η καλή συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και τους τοπικούς φορείς του νησιού, το ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία  η συμμετοχή σε Προγράμματα Περιβαλλοντικά και η δημιουργία ευχάριστου παιδαγωγικού κλίματος.

ghpedo
p3210154
p4240026
p4240030
sxol1
sxol2
sxol3
sxol4
sxol5
sxol6
01/10 
start stop bwd fwd