Ωρολόγιο πρόγραμμα


Το σχολείο είναι ένα απο τα 961 που εφαρμόζουν το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα λειτουργίας. Τα μαθήματα του πρωινού ωραρίου ξεκινούν στις 08:10 και τελειώνουν στις 14:00.

Το Ολοήμερο σχολείο λειτουργεί από τις 14:00 έως στις 16:15. Εκεί γίνεται η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.


Το πρόγραμμα λειτουργίας κατανέμεται ως εξής:

 

08.00 ? 08.10

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10 ? 09:40

90΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 ? 10:00

20΄

διάλειμμα

10:00 ? 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30? 11:45

15΄

διάλειμμα

11:45 ? 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 ? 12:35

10΄

διάλειμμα

12.35? 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

13:15? 13:25

10΄

διάλειμμα

13:25 -14:00

35΄

7η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού  προγράμματος)

14:00 ? 14:05

Διάλειμμα ? Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος

14:05 ? 14:40

35΄

φαγητό- χαλάρωση (έναρξη ολοήμερου προγράμματος)

14:40 ? 14:50

10΄

διάλειμμα

14:50 ? 15:30

40΄

8η διδακτική ώρα

15:30 ? 15:40

10΄

Διάλειμμα

15:40 ? 16:15

35΄

9η διδακτική ώρα

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

  Τα νέα διδακτικά αντικείμενα που διδάσκονται από την Πρώτη τάξη είναι:

Εικαστικά από εκπ/κό Εικαστικών

Θεατρική Αγωγή από εκπ/κό Θεατρικής Παιδείας

Πληροφορική από εκπ/κό Πληροφορικής

Αγγλικά(2 ώρες για α΄και Β΄τάξεις και 4 ώρες για Γ΄,Δ΄Ε΄και Στ΄τάξεις)

Φυσική Αγωγή (4ώρες εβδομαδιαίως μέχρι την Δ΄τάξη και 2 ώρες για την Ε΄και Στ΄τάξη)

Μουσική από εκπ/κό Μουσικής