Ιστορία του Σχολείου.

      Το σχολείο μας , το 1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου, βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του λιμανιού της Σκιάθου και στεγάζεται μαζί με το 2/θ Ειδικό Σχολείο "Αλ. Παπαδιαμάντης " σε κτήριο που κτίστηκε το 1983.Από το σχολικό έτος 2010-2011 ανήκει στο 961 Δημοτικά Σχολεία με Αναμορφωμένο Πρόγραμμα και λειτουεγεί με 14 τμήματα.Διαθέτει βιβλιοθήκη που λειτουργει ως δανειστική για μαθητές και εκπ/κούς ,αίθουσα Η/Υ, αίθουσα Προβολών και αίθουσα Αγγλικών.

   Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου λειτούργησε από το 1906 στο νησί της Σκιάθου και στεγάστηκε σε κτήριο στη χερσόνησο του Μπούρτζι μέχρι το σχ. έτος 1983-84. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ως παράρτημα δύο αίθουσες που βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο και ήταν γνωστές ως "Κοτέτσι"

    Η συνεχής αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης και δεύτερου Δημοτικού Σχολείου .Έτσι το σχολικό έτος 1989-90 το 1ο Δημ. Σχολείο έγινε 12/θ και ιδρύθηκε το 2ο 6/θ Δημ. Σχολείο Σκιάθου.

    Μέχρι το 2008 τα δύο σχολεία συστεγάστηκαν στο ίδιο κτήριο στο οποίο έγιναν παρεμβάσεις και προσθήκες αιθουσών για να στεγαστούν μέχρι και 21 τμήματα. Τα δύο σχολεία παρά τις δυσκολίες που δημιουργούσε ο μεγάλος αριθμός μαθητών και η στενότητα χώρου, συνεργάστηκαν σε όλους τους τομείς αρμονικά και αποτελεσματικά.

   Το σχολικό έτος 2008-09 το 2ο Δημοτικό μεταφέρθηκε σε δικό του κτήριο, ενώ το 1ο Δημοτικό συστεγάστηκε με το νεοϊδρυθέν 2/θ Ειδικό Σχολείο.