2014-2015

Οι εκπ/κοί του σχολείου μας το σχολικό έτος 2014-2015 είναι:
 1. Συκιώτου Δήμητρα                                   Δ/ντρια
 2. Μαθηνού Μπραϊνώ                                  Υπ/ντρια,Γ΄2
 3. Γκουντούμα Δήμητρα                               Α΄1
 4. Τριχιά Αποστολία                                      Α΄2
 5. Τσιτόγλου Μιρέλα                                     Β΄1
 6. Ιωάννου Μαγδαληνή                                Β΄2
 7. Τζαβέλλα Ευαγγελία                                 Γ΄1
 8. Καραπαναγιώτης Σπυρίδων                       Δ΄1
 9. Ελευθερίου Αικατερίνη                              Δ΄2
 10. Γεωργούλας Δημήτριος                             Δ΄3
 11. Γουδετσίδης Ιωάννης                                Ε΄1
 12. Ντελημιχάλη Σταυρούλα                           Ε΄2
 13. Σκορδά Κων/να                                        Στ΄1
 14. Σαμαρά Μαρία                                          Στ΄2
 15. Μανωλής Σπυρίδων                                  Τμήμα Ένταξης
 16. Στάμος Ιωάννης                                       Φ.Αγωγή
 17. Κατσιμπέρη Εριφύλη                                 Φ.Αγωγή
 18. Παναγιωτέλη Βασιλική                               Αγγλικά
 19. Χρυσοπούλου Μακρίνα                             Αγγλικά
 20. Ζιάγκα Βασιλική                                       Γαλλικά
 21. Κολοβού Ευαγγελία                                  Γερμανικά
 22. Μπουντούρη Νικολέτα                              Πληροφορική
 23. Μιτζέλος Ιωάννης                                    Εικαστικά
 24. Μαρκουλλής Παναγιώτης                          Μουσική
 25. Καραντζιά Αικατερίνη                               Θ.Αγωγή