2013-2014

 

 

 1. Συκιώτου Δήμητρα , Δ/ντρια
 2. Μαθηνού Μπραϊνώ, Υπ/ντρια, δ/λα Γ΄3 τμήματος
 3. Ιωάννου Μαγδαληνή, δ/λα Α΄1 τμήματος
 4. Τσιτόγλου Μιρέλα, δ/λα Α΄2 τμήματος
 5. Καραπαναγιώτης Σπύρος, δ/λος Β΄1 τμήματος
 6. Φώτη Γεωργία, δ/λα Β΄2 τμήματος
 7. Γεωργούλας Δημήτριος, δ/λος Γ΄1 τμήματος
 8. Ελευθερίου Αικατερίνη, δ/λα Γ΄2 τμήματος
 9. Αλεξίου Χριστιάνα, δ/λα Δ΄1 τμήματος
 10. Γκουντούμα Δήμητρα, δ/λα Δ΄2 τμήματος
 11. Μαγειροπούλου Αναστασία, δ/λα Ε΄1 τμήματος
 12. Σαμαρά Μαρία, δ/λα Ε΄2 τμήματος
 13. Σίμος Κων/νος, δ/λος Στ΄1 τμήματος
 14. Τζαβέλα Ευαγγελία, δ/λα Στ΄2 τμήματος
 15. Κασσιανή,δ/λα  Ολοημέρου
 16. Στάμος Ιωάννης, εκπ/κός Φυσικής Αγωγής
 17. Μιχάλαινας Χρήστος, εκπ/κός Φυσικής Αγωγής
 18. Παναγιωτέλη Βασιλική, Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας
 19. Χρυσοπούλου Μακρίνα, εκπ/κός Αγγλiκής Γλώσσας
 20. Μιτζέλος Ιωάννης, εκπ/κός Εικαστικών
 21. Μπουντούρη Νικολέτα, εκπ/κός Πληροφορικής
 22. Σπηλιώτης Νίκος,εκπ/κός Μουσικής
 23. Κόφφα Ζωή, εκπ/κός Θ. Αγωγής
 24. Δερβένης Λάζαρος,δ/λα Τ. Υποδοχής
 25. Ξηρακιά Βούλα, δ/λα Τμήμα ένταξης
 26. Κύτταρη Μαρία , εκπ/κός Γαλλικής Γλώσσας
 27. Κολοβού Ευαγγελία ,εκπ/κός Γερμανικής Γλώσσας

 

 

 

 

 1. Συκιώτου Δήμητρα , Δ/ντρια
 2. Μαθηνού Μπραϊνώ, Υπ/ντρια, δ/λα Γ΄3 τμήματος
 3. Ιωάννου Μαγδαληνή, δ/λα Α΄1 τμήματος
 4. Τσιτόγλου Μιρέλα, δ/λα Α΄2 τμήματος
 5. Καραπαναγιώτης Σπύρος, δ/λος Β΄1 τμήματος
 6. Φώτη Γεωργία, δ/λα Β΄2 τμήματος
 7. Γεωργούλας Δημήτριος, δ/λος Γ΄1 τμήματος
 8. Ελευθερίου Αικατερίνη, δ/λα Γ΄2 τμήματος
 9. Αλεξίου Χριστίνα, δ/λα Δ΄1 τμήματος
 10. Γκουντούμα Δήμητρα, δ/λα Δ΄2 τμήματος
 11. Μαγειροπούλου Αναστασία, δ/λα Ε΄1 τμήματος
 12. Σαμαρά Μαρία, δ/λα Ε΄2 τμήματος
 13. Σίμος Κων/νος, δ/λος Στ΄1 τμήματος
 14. Τζαβέλα Ευαγγελία, δ/λα Στ΄2 τμήματος
 15. Κασσιανή,δ/λα  Ολοημέρου
 16. Στάμος Ιωάννης, εκπ/κός Φυσικής Αγωγής
 17. Μηχάλαινας Χρήστος, εκπ/κός Φυσικής Αγωγής
 18. Παναγιωτέλη Βασιλική, Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας
 19. Χρυσοπούλου Μακρίνα, εκπ/κός Αγγλiκής Γλώσσας
 20. Μιτζέλος Ιωάννης, εκπ/κός Εικαστικών
 21. Μπουντούρη Νικολέτα, εκπ/κός Πληροφορικής
 22. Σπηλιώτης Νίκος,εκπ/κός Μουσικής
 23. Κόφφα Ζωή, εκπ/κός Θ. Αγωγής
 24. Δερβένης Λάζαρος,δ/λα Τ. Υποδοχής
 25. Ξηρακιά Βούλα, δ/λα Τμήμα ένταξης
 26. Κύτταρη Μαρία , εκπ/κός Γαλλικής Γλώσσας
 27. Κολοβού Ευαγγελία ,εκπ/κός Γερμανικής Γλώσσας